فهرست شاتوب
منوی کاربری

آخرین مقالات آموزشی

آرشیو کامل مقالات
توضیحات کامل کوچینگ فردی

رابطه ای است که با توافق اولیه بین مربی و مشتری طراحی و تعریف می شود و بر اساس علایق ، اهداف و مقاصد مشتری شکل می گیرد. هدف از کوچینگ فردی  به حداکثر رساندن توانایی مشتری است. آیا به دنبال تغییر برخی از جنبه های زندگی شخصی یا شغلی خود هستید؟ مربیگری فردی به […]

کوچینگ شغلی چیست ؟

وخامت بازار کار برای کسی پنهان نیست، هم برای افرادی که دنبال کار هستند و هم افرادی که شغلی دارند. خوشبختانه کسانی در این وضعیت بد وجود دارند که می توانند زمینه را برای افراد جویای کار فراهم کنند تا کار مناسب خود را پیدا کنند، یا کسانی که شغلی دارند، رشد و توسعه پیدا […]

تلوزیون وردپرس

آرشیو کامل تلوزیون

رادیو وردپرس

آرشیو کامل رادیو

آخرین دوره ها

آرشیو کامل دوره ها